Svorio metimas kelly howell

Daugėjant mišrių mokyklų, pastarasis reiškinys tampa vis pastebimesnis. Kuo labiau ios savybs organizacijoje vertinamos, tuo veikla bus veiksmingesn ir produktyvesn. Pagal sra siloma sisteminti savo stiprybes ir nurodyti tuos gebjimus, kuriuos bt pravartu ugdytis. Tačiau širdyje Orfieldas jautėsi nusivylęs ir net piktas. Taip pat grau prie savo profesini akademinio psichologo itak - isamiai apvelgiau tyrimus, atskleidianius emocinio intelekto reikm geram moni, komand ir organizacij darbui. Ar js karingas, links pakirsti kit moni pasitikjim savimi, ar kvepiate ir nukreipiate kitus mones?

Atgal ir pakinklis traumos privertė Riewoldtą praleisti pirmąsias tris sezono rungtynes. Nepaisant to, kad šventieji nepraleido finalo, Riewoldtui statistiškai buvo geresni metai nei m.

Trevoras Barkeris Apdovanojimas lenkia gynėją Samas Fišeris. Kildos teatre m. NAB taurė pergalinga pusė - trečioji klubo taurės pergalė prieš sezoną. AFL užėmė antrą vietą už ženklų už Matthew Richardsonas ir spardydami 57 namų bei svečių sezono tikslus visi 63kad užimtų devintą vietą varžybose.

Šis pasirodymas jam pelnė trečiąją visų Australijos atranką, pirmąją vidurio puolėjo pozicijoje. Jis taip pat buvo pasirinktas žaisti Šlovės muziejaus duoklės rungtyje, tačiau galiausiai negalėjo žaisti dėl kelio traumos.

liekninantys savaitgaliai dėl refliukso gali sumažėti svoris

Riewoldtas buvo pripažintas už sezoną su atranka m Visos Australijos komanda kaip puolėjas. Riewoldtas sužaidė 21 iš 22 rungtynių m. Tai j vis dar imudavo i pusiausvyros, - papasakojo man tyrjas. Pasirod, kad jo naujasis bosas - kompanijos savininkas - dar t pat ryt j kritikavo dl to paties, ir jis vis nesustodamas kalbjo, kaip sunku paprietarauti blogai dirbantiems darbuotojams, ypa kai kompanijoje jie dirba taip ilgai.

Penas buvo gabus ir krybikas studentas, puikiausias Jeilio aukljimo pavyzdys. Jis inojo ess iskirtinis ir todl buvo, anot 15 38 Perengus patirties ribas Geriausij gebjimai svorio metimas kelly howell jo: Kol jis buvo toks susikrimts, jo sudtingi paintiniai gebjimai ypa gebjimas mstyti - staiga igaravo. Kaip sak Dougas Lennickas, American Express Financial Advisors" vykdantysis viceprezidentas: Skmei reikalingi gebjimai prasideda nuo intelekto arklio jg" - bet monms reikia ir emocins kompetencijos, kad didint savo gabumus.

Prieastis, trukdanti tobulti, yra emocin nekompetencija. Tai labai skiriasi nuo vien tik paintini gebjim, kuriuos taip pat gerai kaip mogus gyvendins ir uprogramuotas kompiuteris.

Skaitmeninis balsas galjo praneti: Skrydi taisykls reikalauja, kad visi keleiviai sdt, kol lktuvas nesustojo". Bet sustabarjusios kompiuterizuoto balso intonacijos niekada nebt padariusios tokio meistriko poveikio, kaip tos lktuvo palydovs smojis.

Jai pavyko tiksliai pataikyti deimtuk" pasakyti btent tokia emocine intonacija, o to, bent kol kas, negalima atkartoti jokiais kitais bdais ties pasakius, nei kompiuteriu. Dar apie gebjim komunikuoti. Skrydis i Niujorko Detroit buvo dviem valandoms atidtas, ir tarp keleivi - beveik vien verslinink - tampa didjo.

Gol EQ Darbe

Kai jie pagaliau atvyko Detroit, paslaptingas ilaipinimo laipteli gedimas privert lktuv sustoti apie trisdeimt metr iki vart. Nerimdami, kad vluoja, keleiviai strykteljo ant koj. Viena i lktuvo palydovi nujo prie vidaus telefono. Ji privaljo visus priversti atsissti, kad lktuvas toliau galt judti vart link. Taiau kaip? Uuot grietu balsu sudraudusi, kad svorio metimas kelly howell taisykles reikalaujama, jog keleiviai likt sdti, kol lktuvas juda, ji dainingai atlaidiu balsu suiulbjo, kaip kad aismingai sakoma mielam prasikaltusiam vaikuiui: Js stooovite!

Be to, turint omeny aplinkybes, i lktuvo jie ilipo labai geros nuotaikos. Gebjimai pasiskirsto tarp proto ir irdies, tiksliau, tarp painimo ir emocij. Vieni gebjimai, kaip analitinis mstymas ar technin patirtis, yra paintiniai. Kiti - mirs": turi ir minties, ir jausmo; juos a 8 vadinu emociniais gebjimais"'.

Visi emociniai gebjimai reikalauja tam tikr gdi jausm sri- negaliu paprayti" patikrinti emocins taigos, aistros, gebjimo sudominti skaitytojus ar daryti jiems tak. Glaudiai suderinti mint ir prot padeda vienas dalykas, panaus smegen autostrad. Tai neuron pluotas, jungiantis kaktins skilties priekin dal, esani u kaktos - mogaus vykdomuosius sprendim centrus - su giliai smegenyse esania sritimi, kurioje slypi ms emocijos.

Naujasis kriterijus 15 2. Geriausij gebjimai 29 3. Svarbus lanksi gdi atvejis 46 Savs valdymas 65 4. Vidinis vairas 67 Savikontrol 94 6.

Jei i svarbi jungtis paeidiama, mons netenka emocini gebjim, nors j intelektas lieka nepakits. Kitaip tariant, tokie mons ir toliau gaus auktus IQ test ir kit paintini gebjim vertinimus. Taiau darbe - ir apskritai gyvenime - jiems nesiseks taikyti emocinio intelekto meno", kuriuo remdamiesi mons gali elgtis taip veiksmingai, kaip lktuvo palydov. Taigi pusiausvyra tarp paintini gebjim ir toki, kurie priklauso nuo emocinio intelekto, atspindi pana pasiskirstym mogaus smegenyse. Pavelkime lktuvo palydovs elgsen.

svorio metimo powerpoint pristatymas 45 negali numesti svorio

Ji buvo nepaprastai taigi - tai labai svarbus emocinis gebjimas: priversti kitus elgtis taip, kaip nortum. Ms emocinis intelektas apibria galimyb imokti praktini gdi, kurie remiasi penkiais dalykais: savivoka, motyvacija, savireguliacija, empatija ir santyki imanymu. Ms emociniai gebjimai rodo, koki ios galimybs dal pavertme darbo gebjimais. Patikimumas pagrstas savireguliacija, geru impuls ir emocij valdymu. Tiek klient aptarnavimas, tiek patikimumas yra gebjimai, padedantys puikiai dirbti.

Auktas emocinis intelektas pats savaime negarantuoja, kad mogus bus imoks darbui reikming emocini gebjim; tai tik reikia, jog jis turi puiki galimybi j imokti. Panaus pavyzdys muzikos sferoje bt absoliui klaus turintis mogus, kuris moksi muzikos ir tapo puikiu operos tenoru. Be muzikos pamok operos karjeros nebt, nepaisant potencialo - tai bt L. Pavarotti, neturjs galimybs isiskleisti. Emociniai gebjimai pagal kuri nors bendr emocinio intelekto ypatyb skirstomi grupes.

Jei trksta savivokos, bus sunku pastebti savo silpnybes ir nepakaks vien pasitikjimo dl savo stiprybi inojimo.

Brutalus svorio metimas 100 dienu svorio metimo programa

Nra n vieno tobulo pagal i skal; mes neivengiamai turime savo stiprybi ir ribotum kreiv. Bet greitai sitikinsime, kad puikiam darbui reikia turti tik kai kuriuos i i gebjim, paprastai bent eis; ir kad tos stipriosios savybs pasiskirstyt po visas penkias emocinio intelekto sritis. Kitaip tariant, pirmavimui yra daug keli. Iskiriamos ios emocinio intelekto ypatybs: Nepriklausomos: kiekvienos j indlis darb yra savitas. Tarpusavyje susijusios: kiekviena i j iek tiek stiprina kitas; tarp j daug ryki sveik.

Hierarchins: emocinio intelekto gebjimai remiasi vieni kitais. Btinos, bet nepakankamos: tam tikros emocinio intelekto ypatybs turjimas negarantuoja, kad mons isiugdys ar parodys su ja susijusius emocinius gebjimus, pvz. Ar tie gebjimai atsiskleis, priklausys ir nuo toki veiksni, kaip bendra organizacijos dvasia ar mogaus susidomjimas darbu.

Bendros: is bendras sraas apytikriai tinka visiems darbams. Taiau skirtingi darbai reikalauja skirting gebjim. Pagal sra siloma sisteminti savo stiprybes ir nurodyti tuos gebjimus, kuriuos bt pravartu ugdytis. Skaitytojams nebtina skaityti apie svorio metimas kelly howell knygoje nustatyta tvarka, jie gali pasirinkti, apie kur i j nort daugiau suinoti; beje, skyriai, kuriuose apraomi gebjimai, iek tiek remiasi vienas kitu kaip ir gebjimai.

Tikslus savs vertinimas: savo stiprybi ir trkum inojimas. Pasitikjimas savimi: stiprus savo verts ir gebjim jausmas. Savireguliacija Savo vidini bsen, impuls ir itekli valdymas r.

Patikimumas: sins ir garbs princip laikymasis. Atsakingumas: atsakomybs u savo paties darb prisimimas. Gebjimas prisitaikyti: lankstumas, susidrus su pokyiais. Novatorikumas: atvirumas naujoms mintims, poiriams ir naujai informacijai.

Motyvacija Emociniai polinkiai, nukreipiantys tikslo link ar lengvinantys jo siekim r.

Onson - Ashley.merryman. .Salin - mitus.2015.LT

Kit ugdymas: kit moni raidos poreiki jutimas ir j gabum skatinimas. Orientavimasis j aptarnavim: klient poreiki numatymas, atpainimas ir patenkinimas. Skirtybi naudojimas: galimybi, remiantis skirtingais monmis, puoseljimas. Politin nuovoka: grups emocini srovi ir galios santyki svorio metimas kelly howell.

Socialiniai gdiai Gebjimas sukelti pageidaujam kit moni atsak r. Komunikavimas: atviras klausymasis ir tikinamo atsako pateikimas. Konflikt valdymas: derjimasis dl nesutarim ir j isprendimas. Lyderiavimas: moni ir j grupi kvpimas ir vadovavimas joms. Pokyi greitinimas: pokyi inicijavimas ir valdymas.

Ryi umezgimas: reikaling santyki puoseljimas. Bendradarbiavimas ir susijungimas: darbas su kitais siekiant bendro tikslo. Grupiniai gebjimai: grups darnios sveikos, siekiant vieno tikslo, sukrimas. Paskata siekti: pastangos tobulti ar atitikti pirmavimo kriterijus. Atsidavimas: grups ar organizacijos tiksl siekimas. Iniciatyvumas: naudojimasis veiklai tinkamomis aplinkybmis.

Optimizmas: atkaklumas siekiant tikslo, klii ir neskmi nepaisymas. Pavyzdiui, Mlynojo kryiaus sveikatos draudimo padalinyje skmingai dirbani klient aptarnavimo atstovai pasiymi puikia savikontrole, atsakingumu ir empatija. Geri mamenins prekybos vadybininkai pasiymi keturiais svarbiais gebjimais, tokiais kaip savikontrol, atsakingumas, empatija ir orientavimasis klient aptarnavim. Kylant karjeros laiptais, skmingam darbui reikalingi gebjimai gali keistis; stambiausiose organizacijose vyresniesiems vadovams reikia daugiau politins nuovokos negu vidurinio rango vadybininkams.

Be to, kai kurios pareigybs reikalauja ypating gebjim. Geriausioms slaugytojoms btinas humoro jausmas; bankininkams - klient konfidencialios informacijos saugojimas; puikiems mokykl vadovams - grtamojo ryio tarp mokini ir tv iekojimas. Geriausi vidaus plauk tarnybos mokesi rinkjai pasiymi ne tik puikiu buhalterijos imanymu, bet ir socialiniais gdiais.

Suprantama, jog vertinga teisingumo vykdymo pareign savyb yra maiausios btinos jgos panaudojimas. Be to, pagrindiniai reikalingi gebjimai atitinka tam tikros organizacijos poreikius. Kiekviena kompanija ar atskira gamybos aka turi savo emocin aplink, taigi atitinkamai skirsis ir reikalingiausi darbuotoj bdo bruoai. Nepaisant vis savitum, beveik trys imtai vairi kompanij tyrim metu atskleid, kad pirmavimui darbe emocinis intelektas kur kas svarbesnis u paintinius gebjimus.

Nieko nestebina, kad pagrindiniai geriausi darbuotoj, tarkim, prekybinink, gebjimai siejami su emociniu intelektu. Taiau net mokslininkams ir technini specialybi atstovams analitinis mstymas pagal svarb uima tik trei viet po gebjimo daryti kitiems tak ir paskatos siekti. Vien tik gabumai neikeis mokslininko virnes, jei jis neturs gebjimo daryti tak kitiems, kad juos tikint, bei vidins nuostatos nugalti ikius.

Tingaus ar udaro genijaus galvoje gal ir yra visi atsakymai, 26 25 24 23 bet jie nedaug reikia, jei niekas to neino ar niekam tai nerpi! Svorio metimas kelly howell padaro technologijos guru tokiu ypatingu?

Skirtum reikia ne jo smegen galia - beveik visi panaiose kompanijose yra tokie pat protingi - bet emociniai gebjimai, - sako Susan Ennis i BankBoston, buvusi DEC" darbuotoja, - gebjimas klausytis, daryti tak, bendradarbiauti, skatinti moni motyvacij ir bendr darb. Bet jeigu darbas sudtingesnis ir btinyb bendrauti didesn, kompanijos, kuriose mons kartu dirba geriau, gyja konkurencinio pranaumo. Naujoje darbo vietoje, kur pabriamas lankstumas, grupinis darbas ir orientavimasis klient, ie esminiai emociniai gebjimai tampa vis svarbesni siekiant pirmauti bet kurioje srityje ir bet kurioje pasaulio dalyje.

Jie atskleid, kokius ypatumus kiekvienos organizacijos vadovyb laiko btinais pirmavimui tame darbe. Keturi i j buvo paintiniai ar techniniai, tuo tarpu likusieji priklaus emocini gebjim kategorijai.

Paprastais apskaiiavimais gavau tok rezultat: 73 proc. Taikydamas metod tirtam pirmavimo modeliui, pastebjau, jog 67 proc. Emociniai gebjimai buvo dvigubai reikmingesni u IQ ir patirt.

Tai galiojo Lucent Technologies" grupms, kaupianioms gamybos aliavas, neutenka vien technini ini - jos turi svorio metimas kelly howell iklausyti ir suprasti, bti lanksios ir dirbti grupmis. Nebraskos medicinos centro universitete technin patirtis, analitiniai gdiai ypa vertinami, kaip nekainojami svorio metimas kelly howell emociniai gebjimai: asmeninio bendravimo gdiai, novatorikumas, veiksminga lyderyst, partnerysi sudarymas ir darbas visame tinkle.

Amoco", didiulje naftos chemijos monje, puikiam darbui ininerijos ar informacini technologij vadybos srityje patirtis bei analitinis mstymas taip pat btini. Bet labai svarbu ir pasitikjimas savimi, lankstumas, noras laimti, orientavimasis aptarnavim, takos valdymas ir kit moni ugdymas. Gilindamasis imtus toki apibendrinim, susimsiau: kiek zotrim žolelių svorio metimo apžvalgos emociniai gebjimai, palyginti su techniniais gdiais ir intelektu?

Smulkesn io ir kit patvirtinani tyrim apraym r.

Document Information

Jie i naujo ianalizavo pradinius keturiasdeimties vairi korporacij duomenis, kad nustatyt, kiek daugiau tam tikro gebjimo turjo geriausi darbuotojai, palyginti su vidutiniokais. Emociniai gebjimai vl pasirod dvigubai svarbesni pirmavimui negu grynas intelektas ir patirtis.

Lyderiavimo pranaumas Emociniai gebjimai ypa svarbs lyderiavimui, tai yra vaidmeniui, kurio tikslas - priversti kitus veiksmingiau dirbti. Lyderiai, nesu 48 Perengus patirties ribas Svarbus lanksi gdi atvejis svorio metimas kelly howell gebantys puoselti asmenini santyki, smukdo vis darb: vaisto laik, svorio metimas kelly howell nuoskaudas, menkina motyvacij ir atsidavim, kuria prieikum ir apatij.

Lyderio stiprybes ar silpnybes emocini gebjim srityje galima matuoti tuo, kiek organizacija gyja ar praranda savo valdom moni talent atsiskleidimo. Pasalinio masto technologij kompanijos verslo tyrim vadybininkas atsako u du imtus tyrintoj visame pasaulyje. Tie vadybininkai privalo nuolat susitikinti su nauj produkt pasilym turiniais technikos ekspertais ir nutarti, ar ie pasilymai verti rinkos, be to, skatinti rinkoje smunkani produkt vadybininkus ir vadovauti pasimetusiems" tyrintojams, kuriems reikia nuorod.

Jausmai iuose susitikimuose verda, - sako man vienas i t vadybinink. Bet turi ilaikyti savo poir ir elgtis taip, kad tavimi pasitikt ir tave gerbt. Dauguma ms aplinkos moni yra verslo administravimo magistrai; analitinio darbo gdi jie turi, - pastebi jis.

Technini priemoni pakanka, betjieturi pajgti nusitverti krybikos minties ar pasilyti veiksming, praktin keli, kuris t pasilym paverst naudingu produktu. Pasak to vadybininko, reikia toki savybi kaip savivoka, gebjimas velgti plaiau, buvimo jausmas, kad btum tas mogus, kuriuo visi pasiruo pasikliauti.

Gebjimas bendrauti, prabilti ir bti igirstam, patenkintam svorio metimas kelly howell savimi - tai esminius skirtumus lemiantys gebjimai. Ar dirbate pakyltas, energingas ir pasiruos aukotis, ar tiesiog bnate darbe nuo 8 val. Ar su jumis sunku dirbti, ar js laikomas lyderiu i prigimties? Svarbs diplomatiniai gebjimai: ar pajuntate opias moni ir organizacij vietas? Ar galite krybikai rizikuoti ir prisitaikyti? Ar js karingas, links pakirsti kit moni pasitikjim savimi, ar kvepiate ir nukreipiate kitus mones?

Pagaliau polinkis veikti: ar js orientuojats veiksmus, nuosekliai stengiats daryti tak verslui? Daug aukiausio rango Kodak" vadybinink ikilo rinkos tyrim dka, taip pat ir prezidentas, ten praleids septynerius metus. Taiau tyrim teikiama rinka tik pradedama suprasti. Pus reikiam gdi yra techniniai, sako Wordenas. Ir nuostabu, kad btent juo svorio metimas kelly howell pasiymi geriausi darbuotojai.

Tirdamas imtus kompanij, a supratau, kad emocinio intelekto svarba didja auktjant uimamai pareigybei organizacijoje. Tai viena i keli organizacij, kur buvo smulkiai vertinti gebjimai, kuri reikia, norint labai gerai atlikti i esms bet kur darb. Dirbdami su Robertu Buchele, Smitho koledo darbo ekonomistu, i tikrj pastebjome, kad kuo auktesnio lygio darbas, tuo svarbesnis emocinis intelektas, o techniniai ir paintiniai gebjimai ne tokie reikmingi. Taiau vyriausybs darbuotoj tyrimas gali bti ypatingas atvejis.

Dar po metų išgirdome jį su baltaodžiu draugu kalbantis apie odos spalvą. Ieškant tapatybės, odos spalva tapo svarbiausiu bruožu. Mano berniukas ėmė drovėtis savo garbanotų rusvų plaukų. Jo plaukai nė iš tolo nepanašūs į juodaodžių žaidėjų. To latvių krepši­ ninko iš Golden State Warriors plaukų spalva buvo kaip mano sū­ naus.

Su juo buvo galima tapatintis. Mano sūnus ieškojo tapatybės ir žvalgėsi pavyzdžio, kuriuo galėtų sekti. Rasė ir šukuosena tapo ta­ patybės formulės dalimi. Taiklūs metimai ir veržlūs puolimai - ne. Nesilioviau stebėjęsis. Aptarėme, kad mūsų gyvenime nebūtų kai kurių draugų, jei juos būtume rinkęsi pagal spalvą. Lukas suprato mintį ir ilgainiui įsisavino pamoką. Dabar jis atvirai kalba apie lygybę ir diskriminacijos neteisingumą. Anuomet nežinojau, ką žinau dabar, tad man buvo sunku su­ prasti sūnaus entuziazmą.

Visą laiką maniau, kad rasizmo išmoks­ tama. Jei vaikas auga nerasistiniame pasaulyje, kodėl jis savaime vieną rasę iškelia aukščiau už kitą? Kada aplinkos siunčiama žinia jam tampa nebesvarbi - aplinkos, kuria mes taip didžiuojamės? Mišrios aplinkos teorija - pagrindinis principas, kuriuo parem­ tos šiuolaikinės integruotos mokyklos. Aš, kaip ir dauguma žmo­ nių, maniau, kad per trisdešimt metų nuo segregacijos panaikini­ mo daugybė mokslinių tyrimų turėjo įrodyti, jog mišrios aplinkos teorija teisinga.

Paskui mudu su Ashley ėmėme kalbėtis svorio traukinys praranda riebalus moksli­ ninkais, nagrinėjusiais šiuos tyrimus.

Pavyzdžiui, daktaras Gary Orfieldas vadovauja civilinių teisių projektui - Harvarde įsteigtai, bet vėliau į Los Andželo Kalifornijos universitetą perkeltai minčių talpyklai. Baigtą 86 puslapių dokumentą Orfieldas išsiuntė visiems socialinių mokslų specialistams iš savo adresų sąrašo ir gavo palaikymo parašus. Ant rašto antspaudo neuždėjo jokia prabangi teisininkų kontora.

Orfieldas labai didžiavosi, kad raštą kūrė mokslininkai, o ne teisi­ ninkai, todėl jis išėjo pagrįstas ir nešališkas. Tačiau širdyje Orfieldas jautėsi nusivylęs ir net piktas. Desegregacija išties daro apčiuopiamą įtaką, bet ją reikia vykdyti teisingai. Mokslininkai nemėgsta išpūsti duomenų. Bigler iš Teksaso universiteto buvo viena iš mokslininkų, stipriai įsitraukusių į kreipimosi kūrimą.

Jos vertinimas skamba dar aštriau nei Orfieldo.

svorio metimo reklamos per televiziją numesti pilvo riebalus ir susikaupti

Bigler karštai pasi­ sako už desegregaciją mokyklose dėl moralinių priežasčių. Vis dėlto tėvams svarbu žinoti, kad mišrios mokyklos lankymas nėra garantija, jog vaikas išsiugdys geresnes rasines nuostatas nei atski­ roje mokykloje. Pasirodo, rasės problema, palyginti su kitomis šališkumo ir dis­ kriminacijos problemomis, yra ypač sudėtinga. Daktaras Thoma- sas Pettigrew iš Santa Kruzo Kalifornijos universiteto išanalizavo per tyrimų, patvirtinančių, kad bendravimas su kitokiais žmo­ nėmis gali sumažinti šališkumą.

Sėkmingiausi tyrimai buvo susiję ne su rasėmis, o su nuostatomis neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ir homoseksualų atžvilgiu. Kitose šalyse atlikti tyrimai irgi buvo sė­ kmingi, pavyzdžiui, sumažėjo žydų ir palestiniečių arba baltaodžių Kodėl baltieji tėvai nekalba apie rases 71 ir juodaodžių Pietų Afrikos Respublikoje priešiškumas. Amerikos rasių klausimui skirti tyrimai rodo tik nedidelę naudą studentams.

Pradinės ir vidurinės mokyklos klasės - kitas klausimas. Neseniai vykdant civilinių teisių projektą buvo tiriami šešių ša­ lies mokyklų vienuoliktokai. Vienas tyrimas buvo atliekamas Luis- vilyje, kur, regis, desegregacija davė naudos. Vienuoliktokų tyrimai atskleidžia, kad per 80 proc. Svorio metimas kelly howell nei 85 proc.

Tačiau kitose apygardose nėra taip gražu. Lino miestas Masačū­ setse, esantis už 16 km į šiaurės vakarus nuo Bostono, paprastai laikomas dar vienu įvairovės ir sėkmingos desegregacijos mokyklo­ se pavyzdžiu. Paklausti, ar suaugę norėtų gyventi mišriame rajone, maždaug 70 proc. Tačiau į tą patį klausimą teigiamai atsakė tik 35 proc.

Uploaded by

Nusipelnęs atsistatydinęs Naujosios Meksikos valstijos universi­ teto profesorius Walteris Stephanas visą gyvenimą tyrinėjo moks­ leivių rasines nuostatas po pirmų metų mišrioje mokykloje. Jis nustatė, kad 16 proc. Stephanas nėra segregacionistas - jis pasirašė mokslininkų kreipimąsi ir yra vienas gerbiamiausių šios srities specialistų. Mišrių mokyklų bėda ta, kad jos nebūtinai stiprina rasių drau­ gystę.

Dažnai nutinka priešingai. Jamesas Moody iš Djuko universiteto - žinovas, kaip paau­ gliai sudaro ir išlaiko socialinius tinklus, - išanalizavo per 90 Paauglių iš skirtingų visų šalies regionų mokyklų duomenis. Moody nustatė moksleivių ir jų draugų rasę, paskui kiekvieno moksleivio skirtingų rasių draugų skaičių palygino su visos mokyklos rasine sudėtimi. Moody atrado, kad kuo mišresnė mokykla, tuo labiau vaikai mokykloje skirstosi pagal rases ir tautinę kilmę, taigi tikimybė, kad susidraugaus skirtingų rasių vaikai, yra mažesnė.

Todėl mišriose mokyklose besimokantys vienuoliktokai ir dvy­ liktokai kasdien duoda du priešingus socialinius signalus. Pirmas si­ gnalas įkvepia - daug moksleivių draugauja su kitos rasės atstovais. Antra žinia tragiška - kur kas daugiau vaikų labiau mėgsta ben­ drauti su saviškiais. Daugėjant mišrių mokyklų, pastarasis reiškinys tampa vis pastebimesnis. Vaikščiodamas po mokyklą vaikas mato daug grupių, į kurias dėl savo rasės negali patekti, stalus valgykloje, prie kurių negali atsisėsti, numanomas ribas, kurių nevalia perženg­ ti.

Tai neišvengiama, net jei moksleivis turi kitų rasių draugų. Vis dėlto bendri būreliai padidina tikimybę, kad skirtingų rasių mokiniai susidraugaus. Analizuodamas duomenis Moody atsižvel­ gė ir į popamokinę veiklą, sporto ir mokslo būrelius bei mokyklos renginius, per kuriuos moksleiviai gali integruotis arba pasi­ skirstyti.

Taisyklės tai nekeičia: didesnis mišrumas lemia didesnę moksleivių segregaciją. Šiaurės Karolinos Čapel Hilo universiteto komanda patvirtino Moody gautus rezultatus. Kaip tik taip ir nutinka. Tikimybė ne ką didesnė, net jei kalbama apie an­ trą, trečią ar penktą pagal gerumą draugą. Juodaodžiams tokia tiki­ mybė ne ką didesnė: 85 proc.

Skirtingų rasių draugai dažniausiai užsiima tik viena bendra veikla, o ne keliomis, todėl tikėtina, kad ilgainiui, vaikams svorio metimas kelly howell iš vidurinių klasių į aukštesniąsias, tokia draugystė iširs.

Kyla pagunda tikėti, kad šiuolaikiniai vaikai, augdami tokioje mišrioje aplinkoje, išmoks sutarti su visų rasių žmonėmis. Vis dėlto daugybė tyrimų leidžia manyti, kad tai veikiau svajonė nei tiesa. Nesiliauju svarstęs, ar desegregacija nebūtų sėkmingesnė, jei tė­ vai ją skatintų, užuot tylėję? Negi tikrai taip sunku su mažais vaikais kalbėtis apie rases?

Katz, ištyrusi juodaodžių ir baltaodžių vaikų, atkreipė dėmesį, kad tėvai su vaikais nesidrovėdami šnekasi svorio metimas kelly howell lytis, labai stengiasi griauti stereotipus apie berniukus ir mergaites. Iš to galėtume mo­ kytis kalbėti apie rases. Sugalvoti, ką sakyti, nesudėtinga. Tik klausimas, kaip dažnai tai sakome.

Vaikų smegenys linkusios viską rūšiuoti, todėl tame, ką mato, vaikas nejučia ima ieškoti dėsningumo. Maži vaikai, net jei ir mato gerą pavyzdį, daro išvadas, verčian­ čias tėvus gūžtis. Vaikai nėra pasyvūs žinių kaupėjai, jie aktyviai kuria sąvokas. Prieš sezoną dėl klubo operacijos, [24] [25] [26] ir kovojo per pirmąjį pusmetį. Tačiau jo antroji sezono pusė buvo pavyzdinė, po 14 turo surinko geriausius ir teisingiausius balsus kiekvienose rungtynėse ir galiausiai užėmė trečiąją vietą.

Jis užėmė antrą vietą pagal John Nicholls medalį. Nors bliuzas buvo sumuštas įtikinamai, Marcui buvo surenkama per 37 kartus. Marcas finišavo antras Geriausias ir greičiausias bliuzas balsavimu už jauno ginklo Patrickas Crippsas. Sezono pradžioje Murphy vėl buvo paskirtas klubo kapitonu 4 sezonui iš eilės.